Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 (20/05/2017)

Trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

– Khoa Marketing từ 01 đến 02 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Marketing.

– Khoa Kinh tế: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Kinh tế phát triển.

– Khoa Thống kê – Tin học: 01 đến 02 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Tin học quản lý.

– Khoa Luật:
+ 01 giảng viên bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước.
+ Từ 01 đến 02 chỉ tiêu giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế – Dân sự

– Khoa Quản trị kinh doanh:
+ Từ 02 đến 03 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát.
+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

– Khoa Ngân hàng: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Tài chính công

– Khoa Tài chính: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Tài chính doanh nghiêp

– Khoa Thương mại: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Kinh doanh thương mại

– Khoa Du lịch:
+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Kinh doanh lữ hành
+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Kinh doanh khách sạn

– Khoa Lý luận chính trị:
+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Hành chính công
+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

– Khoa Kinh tế chính trị từ 01 đến 02 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Kinh tế chính trị.

– Bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành: Từ 02 đến 04 chỉ tiêu giảng viên bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành

– Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế:
+ 01 chỉ tiêu về Chuyên viên hợp tác quốc tế.
+ 02 đến 04 chỉ tiêu Nghiên cứu viên.

2. Thời gian nhận hồ sơ.
- Các ứng viên gửi hồ sơ về trường bằng 1 trong 3 hình thức như sau:

2.1. Gửi hồ sơ ứng tuyển qua đường Bưu điện về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Kinh tế, số 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng chậm nhất là trước ngày 20/5/2017 (theo dấu bưu điện).

2.2. Nộp hồ sơ trực tiếp về phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học kinh tế trong giờ hành chính trong các ngành làm việc từ 14/04/2017 đến ngày 20/05/2017.

2.3. Gửi hồ sơ bằng thư điện tử dưới dạng Scan được nén thành 01 file định dạng: họ_va_ten.rar về địa chỉ mail: [email protected]

Chi tiết thông báo như sau:

1/ Chi tiết Thông báo tại đây

2/ Mẫu_Đơn xin dự tuyển

3/ Mẫu_Sơ yếu lý lịch 

0 comments :

Post a Comment