Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động 2017 (17/08/2017)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

I/ Số lượng Hợp đồng cần tuyển dụng: 70 người
– Bác sĩ (Hạng III) : 20 người
– Bác sĩ y học dự phòng (Hạng III) : 01 người
– Điều dưỡng (Hạng IV): 20 người
– Kỹ thuật Y (Hạng IV): 09 người
– Hộ sinh (Hạng IV) : 01 người
– Hộ lý : 10 người
– Dược sĩ (Hạng III): 01 người
– Dược : 04 người
– Kế toán viên : 01 người
– Kỹ thuật viên (Hạng IV): 01 người
– Kỹ sư (Hạng III): 02 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và phỏng vấn

3. Thời gian phát hành, hướng dẫn và nhận hồ sơ: Bắt đầu ngày 11/8/2017 đến kết thúc vào lúc 17h ngày 17/08/2017.

Chi tiết thông báo tuyển dụng:
Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động 2017 (17/08/2017)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động 2017 (17/08/2017)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động 2017 (17/08/2017)

0 comments :

Post a Comment